dimecres, 15 de desembre del 2010

Els fantàstics esponsors del Barça

Informe 2009 d'Amnistia Internacional, on s'explica com van les coses per Qatar.

http://www.amnesty.org/es/region/qatar/report-2009